PROGRAM LIFE KOUCINK

Kód produktu: AD383
Cena bez DPH: 21 000,00 Kč
Cena s DPH: 21 000,00 Kč
PROGRAM LIFE KOUČINK aneb 7 hodin, které vám změní život
PROGRAM LIFE KOUČINK  S NADSTAVBOU 

Přejete si nastavit vaše životní oblasti (vztahy,práce,peníze,zdraví) tak, aby vám lépe fungovaly?

Řešíte  ve svém životě nějakou konkrétní situaci, která je vyžaduje z vašeho pohledu změnu?

Chcete najít optimální, pro vás v daný okamžik nejlepší řešení?

Máte víc možností a nevíte pro kterou je dobré se rozhodnout?

Rádi byste změnili některé věci v životě podle svých představ?

Nevíte si momentálně rady a potřebujete zjistit jaké kroky by byly nyní pro vás nejvhodnější?

Chcete si ujasnit konkrétní věci, které vás momentálně zatěžují?

Hledáte poznání, které může vést k výraznému zlepšení kvality vašeho života?

 

Program "7 HODIN LIFE KOUČINK" 

Je komplexním programem pro harmonizaci jednotlivých životních oblastí: vztahů, práce, peněz, zdraví.

Prostřednictvím programu máte možnost změnit co v životě nefunguje a nastoupit tak novou cestu k hojnosti na všech úrovních.

V programu zaměřujeme pozornost na ty oblasti a místa, která jsou z vašeho pohledu momentálně nejdůležitější.

 

Pomocí life koučinku s nadstavbou najdete odpovědi na konkrétní vaše otázky týkající se životního téma, které je pro Vás právě aktuální. Life koučink s nadstavbou vám pomůže ujasnit si, co by v dané situaci bylo pro vás nejvhodnější, přijdete na to, co můžete udělat proto, aby se životní situace, kterou řešíte změnila podle vašich představ.

 

Co je nadstavba koučinku?

Do koučovacího procesu je možné vkládat i jiné techniky, které jsou optimální pro komplexní řešení dané situace. Například konstelační řezy, metodu EFT, automatickou kresbu a další metody práce s energií. V průběhu 7 hodin koučinku s nadstavbou, tak získáte komplexní rychlé a účinné řešení, které by jinak trvalo mnohem déle. Lze tak řešit i situace, které se Vám v životě opakují, na základě nějakého programu, který je uložen v podvědomí, jsou mimo Vaši kontrolu a tedy se Vám nedaří tyto situace v životě vyřešit.

 

Co získáte absolvováním nadstavbového koučinku?

-  rychlé a účinné komplexní řešení konkrétní Vaší životní situace

- možnost ukončit situace, které se Vám v životě neustále opakují a které Vám již neprospívají

- zvědomíte podvědomé programy a tím se Vám snáze podaří získat v životě to, co si opravdu přejete

- objevíte způsob jak můžete vědomě vytvářet v životě kroky, které vám prospívají

- všechny informace, které v daný okamžik potřebujete získáte díky mnoha možnostem technik, které jsem schopna v daný okamžik použít

 

Prostřednictvím koučinku:

- objevíte jak můžete naslouchat obrovské vnitřní síle, kterou jako poklad nosíte uvnitř sebe a tím můžete najít řešení pro jakoukoli situaci ve svém životě

- uvědomíte si, že vše co potřebujete pro řešení konkrétní situace již máte uvnitř sebe, objevíte své skryté zdroje a naučíte se je ve svém životě používat

- díky novému pohledu na situaci změníte své myšlení  a stanete se tvůrcem své reality

 

Víte že:

- V životě můžete změnit cokoli jen když se k tomu rozhodnete a budete chtít.

- Když budete v životě dělat stále to co děláte, budete mít jen víc toho, co máte.

- V životě dostanete vždycky to, co si zasloužíte, ať už se vám to líbí nebo ne.

- Když znáte cestu po které jdete, potom znáte i cíl, kterému spěcháte vstříc.

- Vždycky máte jen takový život, jaký si vytvoříte, jste tvůrcem své reality.

- Každé zklamání nabízí současně ten největší potenciál k osobnímu růstu.

- Ať už váš život v tuto chvíli vypadá jakkoliv, je výsledkem toho, co jste sami stvořili.

- Věčný svit slunce vytváří jen vyprahlé pouště.

- Když sami sebe nemáte rádi, proč by vás měl mít rád někdo jiný.

 

Krédo optimisty se poprvé objevilo v roce 1912 v knize Christiana D. Larsona „Vaše schopnosti  jak je využít.“ Zkrácenou verzi použila skupina lidí, kteří si říkají Optimist Internacional. Působí po celém světě a soustředí se na šíření pozitivního myšlení.

 

Krédo optimisty:

Slibte si, že budete:

- Tak silní, že vám nic nenaruší klid v duši.

- Každý den šířit pozitivní slova o zdraví, štěstí a úspěchu

- Všechny své přátele podporovat a přesvědčovat, že v nich něco je.

- Na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus.

- Myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší a očekávat jenom to nejlepší.

- Stejně nadšeni z úspěchu druhých, jako jste nadšeni z úspěchu vlastního.

- Pouštět z hlavy chyby minulosti a budete se snažit o větší úspěchy v budoucnosti.

- Pořád veselí a na každého živého tvora, kterého potkáte, se usmějete.

- Věnovat zdokonalování své osoby tolik času, že vám nezůstane čas kritizovat jiné.

- Natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní, abyste se nezlobili, natolik silní abyste se nebáli, a natolik šťastní abyste si nepřipouštěli problémy.

- Na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat celému světu-nikoli hlasitými slovy, ale velkými činy.

- Žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co ve vás je.

 

„Vaše přesvědčení určuje to, co zažíváte. Neexistují žádné vnější příčiny.“

David Hawkins

 

„Nevědomě požadujete všechno, co prožíváte, a ostatním dodáváte prožitky, které podvědomě požadují oni.“

Susan Shumsky

 

„Nic nedokáže zastavit člověka, který má správný vnitřní postoj, aby dosáhl svého cíle. Nic na světě nedokáže pomoct člověku se špatným vnitřním postojem.

Thomas Jefferson

 

Cílem koučinku  je  nalézt nový nápad, myšlenku, objevit AHA moment, který povede k řešení vaší  konkrétní situace, problému nebo dilematu pro váš šťastnější, kvalitnější a hodnotnější život.

 

Koučování je pro každého, kdo si přeje něco ve svém životě vyřešit nebo změnit a je připraven  na této změně  pracovat.

Mohu vám pomoci zaměřit pohled tam, kde najdete zázraky, které vám změní život.

Mohu vám pomoci najít geniální skvělé a osudové myšlenky, které dokážou váš život ve vteřině nasměrovat jiným, lepším směrem.

Vím, že jste odleskem všeho, co si jen dokážeme představit. Jste součástí obrovské  síly, kterou můžete, když budete chtít, jedinečným způsobem využít.

Díky intuici a plnému naladění vám mohu být skvělou podporou ke zhmotnění vašich snů a přání.

Díky mým dlouholetým zkušenostem při práci s energií vám mohu být jedinečným průvodcem na cestě k bohatství života, na které můžete dosáhnout. Jste tak blízko, že si ani neumíte představit jak blízko jste.

Můžete probudit svou vnitřní sílu.

Můžete zbourat mýty.

Můžete zažít osobní hrdinství.

Můžete získat pocit, že jste se znovu narodili...........  pro nový život.

To vše můžete.........když budete chtít.

Vše co potřebujete je správná myšlenka a dobrý nápad.

K tomu vám může pomoci skvělý průvodce.....váš osobní kouč.

 

„Ráda se stanu podporou a průvodcem na Vaší úžasné cestě životem“

 

Koučování je pro každého, kdo si přeje něco ve svém životě vyřešit nebo změnit a je připraven na této změně pracovat.

 

Máte-li zájem o individuální podporu při přípravě na mluvení před skupinou nebo při přípravě na veřejné vystoupení objednejte si jedinečný individuální produkt koučovacích služeb :  7 HODIN LIFE KOUČINK S NADSTAVBOU

Koučování probíhá v Praze v budově ELEVEN GARDEN www.gardeneleven.cz/           

Adresa: Kubánské náměstí 11, Praha 10      www.gardeneleven.cz/cz/lokalita

Telefonicky se lze objednat na tel: 777 111 096

Při koučování klienta v prostorách jeho kanceláře, je k ceně připočítána sazba za cestovné 5,--Kč/1 km

Možnost sjednání dlouhodobějšího kontraktu: cena stanovena individuálně za kontrakt

Cena:  7 hodin nadstavbového koučinku 21 000,-- Kč

Koučink probíhá ve dvou dnech, obsahuje celkem 7 koučovacích hodin nadstavbového koučinku.

„TAJEMSTVÍ TÉ NEJLEPŠÍ RADY PRO VÁS JE UKRYTO VE VAŠÍ MYSLI.“

                                                                                                         Helena Bedrnová

profil  www.imagein.cz/profil/

Co je koučink:

Koučink  je moderní metoda osobního rozvoje, která umoňuje využít plného potenciálu osobnsti. Je to metoda, která pomáhá najít cestu k řešení různých životních situací a dosahovat konkrétních vytyčených cílů. Pomocí koučinku lze získat nový způsob myšlení a konání, který umožní uvažovat v širší perspektivě a nacházet tak nejlepší a nejrychlejší způsob k dosažení stanoveného cíle.

 

 Koučink je:

- vysoce efektivní způsob, který pomáhá zlepšovat myšlení a rozvíjí skrytý potenciál člověka

- metoda, která prostřednictvím specifického kladení otázek vede klienta k nalezení vlastních odpovědí a řešení

- způsob jak lze dosáhnout určitého cíle při zaměření ne na problém ale na řešení

- způsob jak docílit efektivní požadované změny v konkrétních oblastech života

- metoda, která  se zaměřuje na podporující pozitivní zpětnou vazbu a zvyšuje tak motivaci k dosažení cíle

- prostředek jak rychle účinně a efektivně dojít ke stanovenému cíli

 

Přínosy koučinku:

- zvýšení osobní výkonnosti, efektivity a zlepšení myšlení

- nalezení životní rovnováhy

- snadnější dosahování stanovených cílů

- schopnost udělat důležitá rozhodnutí nebo změny

- posílení sebedůvěry

- rozvinutí svého profesního a životního potenciálu

- zlepšení vztahů a komunikace

 

Témata ke koučování:

- AKCE – Podpora při řešení konkrétní situace v životě  www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- LÁSKA – Podpora při hledání životního partnera  www.imagein.cz/products/koucink-laska/

- PARTNERSTVÍ – Podpora při řešní partnerských krizí  www.imagein.cz/products/koucink-partnerstvi/

- KARIÉRA – Podpora při hledání ideálního profesního uplatnění  www.imagein.cz/products/koucink-kariera/

- TALENT – Podpora při odhalení vlastních talentů  .www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- EMOCE – Podpora pro snadnější zvládání emocí  www.imagein.cz/products/koucink-emoce/

- PROSPERITA – Podpora při vytváření finanční svobody a prosperity  www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- KOMUNIKACE – Podpora pro efektivní komunikaci www.imagein.cz/products/koucink/

- ZDRAVÍ -nalezení pevného zdraví www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- ČAS- Podpora pro využívání volného času www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- SEBEVĚDOMÍ – Podpora  při posílení sebevědomí www.imagein.cz/products/koucink-sebevedomi/

- VZTAHY – Podpora pro kvalitnější mezilidské vztahy www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ – Podpora při nástupu do nového zaměstnání nebo návrat do zaměstnání po mateřské dovolené www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- ROZHOVOR – Podpora při příprava na důležitý rozhovor nebo pracovní pohovor www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- VYSTOUPENÍ – Podpora při přípravě mluvení před skupinou lidí nebo ři přípravě na veřejné vystoupení www.imagein.cz/products/koucink-vystoupeni/

- SEBEREALIZACE – Podpora pro vyšší životní spokojenost a seberealizace www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- KRIZE – Podpora při řešení životních krizových situací www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- STRACH – podpora při práci se strachem a obavami www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- BALANC – Podpora při hledání životní rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- ZÁVISLOST – Podpora při řešení různých druhů závislostí www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- WORKAHOLISMUS – Podpora při řešení workaholismu  www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- ZMĚNA – Podpora při hledání vlastní identity a změny života www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- SMYSL ŽIVOTA – Podpora při hledání smyslu života a řešení únavového syndromu www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- STRES – Podpora při hledání vnitřního klidu a eliminování stresu www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- IMAGE – Podpora při vytváření nové osobní image www.imagein.cz/products/image/

- PŘÁNÍ – Podpora pro zvýšení magnetizace pro plnění vlastních přání www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- VZHLED – Podpora při zlepšování vlastního vzhledu a zvýšení osobní přitažlivosti www.imagein.cz/products/vzhled/

- HUBNUTÍ – Podpora při získávání štíhlejšího, vitálnějšího a přitažlivějšího těla www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- HOJNOST – Podpora na cestě k hojnosti a finanční nezávislosti www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- PENÍZE – Podpora při řešení finančních situací www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- FINANCE – Podpora při vytváření nových finančních zdrojů www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- ZÁMĚR – Podpora při vytváření záměru www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- DILEMA – Podpora při řešení dilematu a rozhodnutí www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- PREZENTACE – Podpora při vytváření vlastní prezentace www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- STYL – Podpora při vytváření vlastního osobitého stylu www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- VIZE – Podpora při propojování osobní vize s realitou www.imagein.cz/products/koucink-akce/

- ZDROJE – Podpora pro lepší využití zdrojů www.imagein.cz/products/koucink-akce/

 

Typické situace pro koučování se záměrem:

- prožívat svůj život více v klidu a beze stresu

- ujasnit si jak pokračovat ve svém partnerském životě

- ujasnit si kam jít dál ve svém profesním životě

- zorientovat se ve svých pracovních projektech, stanovit si priority

- změnit některé své neefektivní návyky

- zefektivnit své pracovní projekty a vydělávat více peněz

- docílit rovnováhy mezi osobním a pracovním životem

- zhubnout a zdravěji žít

- zvýšit své sebevědomí v konkrétní oblasti

 

Nejčastější výsledky koučinku

- jsem schopen se rychleji a přesněji rozhodovat

- umím si lépe stanovit priority a hospodařit se svým časem

- dokáži se zaměřit na konkrétní výsledek a snadněji ho dosáhnout

- mé cíle jsou jasnější a jednoznačnější, vím přesně o co usiluji

- více si věřím, vím kam v životě směřuji

- znám svou hodnotu, více si sebe vážím, mám zdravé sebevědomí

- daří se mi lépe využívat svůj potenciál

- vytvářím kvalitnější vztahy a lépe komunikuji

- jsem tvůrcem své reality

 

Při koučování klienta využívám tyto postupy a modely:

- Klíčové kompetence podle ICF – Mezinárodní federace koučů

- Model GROW-cíle, realita, alternativy, akce

- NLP – Neurolingvistické programování

- Model CREATE – tvoření nového myšlení

- Model FEELING – kontrola akcí  s citem

- Techniku Psychografien – komunikace formou grafických obrazů

- Konstelační techniky - metody pomáhající rozpoznat skryté souvislosti

 

Nabídka koučovacích služeb:

ON-LINE KOUČINK:

- MOBIL COACHING - telefonický koučink požadovaného cíle – 20 minut  600,-- Kč   více info....................... 

- E-MAIL COACHING - koučink konkrétního cíle formou e-mailu -  60 min  1500--Kč  více info..........................

 

PROFI MANAGMENT - INDIVIDUÁLNÍ OSOBNÍ KOUČINK:

- FULL COACHING - koučink rovnováhy pracovní a osobní oblasti -  60-120 minut  4000,--Kč více info ...............

- SMART COACHING - koučink se zaměřením na konkrétní cíl -  60 minut  2000,-- Kč více info..........................

- DILEMA  COACHING - koučink dilematu - 60 minut 2000,--Kč více info...........................

- LIFE BALANC  COACHING – koučink  životní rovnováhy - 60 minut  2000,-- více info....................

- TRANSITION COACHING – koučink změny v pracovní a osobní oblasti – 60 min 2000,-- Kč více info ........

 

PROFI MANAGMENT - VÝKONOSTNÍ KOUČINK:

- KOUČINK LEADERSHIP – 60 minut 4000,-- více info....................  

 

PROFI MANAGMENT - ŽIVOTNÍ KOUČINK:

- LIFE COACHING – sebeřízený rozvoj osobnosti na konkrétní téma s definovaným cílem -60 minut 4000,-- Kč......

 

PROFI MANAGMENT - KARIÉROVÝ KOUČINK:

- CARERE COACHING - ujasnění výběru nejvhodnějšího pracovního uplatnění – 60 minut 4000,--Kč více......... 

 

PROFI MANAGMENT - FIREMNÍ KOUČINK:

- BUSSINES COACHING – formování pracovních strategií, vizí a cílů – 60 min 4000,--Kč více.................